விவசாய செய்திகள்

  • 21,120 visitors

ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம்

ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம்

ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் சொ.பழனிவேலாயுதம், பூச்சி செல்வம் கடந்த வாரம் சுற்றுச்சூழலைப் பேண பண்ணைக் கழிவை உரமாக்கிப் பின்னர் பண்ணையிலேயே சாகுபடிக்கு உரமாகப் பயன் படுத்துவது குறித்துப் பார்த்தோம்....
Read More
இயற்கை விவசாயம்

விளம்பர காட்சி பகுதி