சடங்கு & சம்பிரதாயம்

  • 21,126 visitors

இது நாமக்கல் மாவட்ட கம்பளத்தார் வீட்டுக் கல்யாண மணமக்கள் அழைப்பு
செல்வன்.பெ.இராஜாமணி(எ)கரிகாலனுக்கும், செல்வி.ர.உமாமகேஸ்வரிக்கும், கம்பளத்தார் பாரம்பரிய முறைப்படி திருமணம்

செல்வன்.பெ.இராஜாமணி(எ)கரிகாலனுக்கும், செல்வி.ர.உமாமகேஸ்வரிக்கும், கம்பளத்தார் பாரம்பரிய முறைப்படி திருமணம்

திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் வட்டம், சின்னமுளையூர் கிராமத்தில், 07.02.2020 ஆம் தேதி, தொட்டிய நாயக்கர் குல செல்வன்.பெ.இராஜாமணி(எ)கரிகாலனுக்கும், செல்வி.ர.உமாமகேஸ்வரிக்கும், கம்பளத்தார் பாரம்பரிய முறைப்படி திருமணம் நடைபெற்றது. அதில் இடம்பெற்ற...
Read More

விளம்பர காட்சி பகுதி