இலக்கியம்

  • 21,112 visitors

இந்த பக்கத்தில் பல்வேறு இலக்கியங்கள் மற்றும் நாயக்கர் சமூகம் தொடர்பான உண்மைகள் உள்ளன. ஒரு இலக்கியத்தைப் படிக்க அதைக் கிளிக் செய்க.

குறிப்பு:

இதில் வரும் இலக்கியம், செய்திகள் அனைத்துக்கும் சம்மந்தப்பட்ட இலக்கிய ஆசிரியரே பொறுப்பு. இதற்கும் இணையதள (வெப்சைட்) நிர்வாகத்திற்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. இணைதள நிறுனவனத்திற்கென்று தனிப்பட்ட யார்மீதும் விருப்பு வெறுப்பு கிடையாது. இலக்கியங்கள் பற்றிய ஆட்சேபனை இருந்தால் உரிய ஆதாரங்களுடன் அனுகும் பட்சத்தில் இலக்கியலாளரின் அனுமதியுடன் நீக்கப்படும். இலக்கியங்கள் சம்மந்தமாக ஏற்படும் சட்ட விளைவுகள் ஏதுவாயிலும் இலக்கிய எழுத்தாழர்களே தங்கள் சொந்த செலவில் எதிர்கொள்ள வேண்டும்.

விளம்பர காட்சி பகுதி